Stop for gravetilladelser forsinker omfattende vejarbejde

Flere steder er arbejdet forsinket i tre til otte uger.

I mange måneder har beboerne i Årslev, Nørre Lyndelse og Vejle døjet med massivt vejarbejder i forbindelse med, at Fjernvarme Fyn udruller fjernevarme til områderne.

Nu bliver gravearbejdet flere steder forsinket i tre til otte uger. Det hænger blandt andet sammen med, at Faaborg-Midtfyn Kommune har inddraget gravetilladelserne til de tre fjernvarmeprojekter i kommunen. Det fremgår af et nyhedsbrev, som Fjernvarme Fyn har sendt til de berørte kunder.

- Der er en faglig og teknisk uenighed om forholdene og betingelserne i gravetilladelserne, siger Jakob Storm Rasmussen, som er forsyningschef hos Fjernvarme Fyn. 

Han tilføjer, at Fjernvarme Fyn har kontakt til Faaborg-Midtfyn Kommune om sagen, og at man arbejder på at få løst de faglige uenigheder. Uenighederne drejer sig blandt andet om arbejdsmiljø, sikkerhed og tekniske løsninger. 

- Det er uenig om nogle af de faglige ting, der udløser det, men der er sat en møderække i gang med deltagelse af ledelsen fra Faaborg-Midtfyn Kommune og mig selv inklusiv, siger Jakob Storm Rasmussen.

Han kalder situationen for utilfredsstillende. Han vil ikke udtale sig om, hvem der bærer ansvaret for forsinkelsen, men han ærgrer sig over, at det ikke er blevet løst noget før. 

- Det skal ikke nå så langt ud. Vi skal gribe de ting noget før, siger han. 

Han oplyser, at entreprenøren nogle steder har fået lov til at grave igen, men andre steder er der endnu ikke givet grønt lys til at fortsætte. 

Forsyningschefen siger, at Fjernvarme Fyn vil prøve at tilføre projekterne flere ressourcer for at indhente noget af den tabte tid, men det er ikke så let, da der er mangel på arbejdskraft i flere af de berørte faggrubber. 

Det er ikke kun de inddragede gravetilladelser, som skaber forsinkelser for projektet. På Stationsvej i Aarslev er der fundet et stort bygværk i jorden, som der ifølge Fjernvarme Fyn ikke var nogen, der kendte til. Det fylder hele vejen, og derfor er det nødvendigt at grave igennem bygværket, hvilket forsinker arbejdet, da der først skal gives tilladelse til det. Derudover er der ifølge Fjernvarme Fyn opdaget flere kloaker, entreprenøren skal grave udenom.

Derudover har de store mængder regn i løbet af efteråret og vinteren forsinket gravearbejdet blandt andet i Nr. Lyndelse. 


Oversigt

    Oversigt