I det fynske folks tjeneste

Unik naturoptagelse: Havørn æder hare

Kim Clausen og hans syvårige søn fik sig noget af et unikt syn ved morgenbordet, da en hare pludselig blev angrebet af en havørn.

01:01

I videoen kan du se, hvordan en havørn æder en hare og tager sig et bad bagefter.

Det har været et forrygende år for havørnene på Fyn, hvor hele 26 havørneunger er fløjet fra reden i år. Om det lige præcis var grunden til, at en far og en søn så en ved morgenbordet, vides ikke, men de fik sig noget af et syn.

 - Se far, der løber en hare, siger Kim Clausens syv-årige søn og peger ud af vinduet.

Kim Clausen og hans søn sidder ved morgenbordet i deres hus i Bøjden. Kim Clausen kiggede ud af vinduet, og så rigtig nok også haren løbe afsted. 

- Hov, der kom en fugl, siger sønnen. 

Helt elektriske

Men det var ikke en hvilken som helst fugl. Det var en havørn, der dykkede og satte kløerne i den løbende hare. 

Havørnen satte sig ned og begyndte at æde haren lige for øjnene af dem.

Læs også Rekordmange havørneunger fløjet fra reden i år

- Så var vi godt nok lidt elektriske over at kigge på det, fortæller Kim Clausen.

Kim Clausen havde en kikkert stående ved siden af vinduet, som han filmede seancen igennem, mens de begge kiggede imponeret på. 

 FAKTA: De danske havørne

"Den flyvende dør", bliver havørnen kaldt på grund af sin størrelse. Den store rovfugl går stadig frem.

 

En ny opgørelse viser, at havørnens udbredelse i Danmark vokser, såvel geografisk som i antal. Over 1000 havørneunger er kommet på vingerne herhjemme, siden arten genindvandrede i Danmark i 1996.

 

  •  Havørnen er Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på op mod 240-250 centimeter.
  •  Hunnen kan veje op mod syv kilo, mens hannen i reglen kun vejer omkring fem kilo.
  •  Danske havørne indleder ynglesæsonen ud på vinteren, og de kan allerede begynde at ruge sidst i februar.
  •  Havørnen blev udryddet i den danske natur sidst i 1800-tallet, men etablerede sig igen i 1996 som dansk ynglefugl.
  •  Arten er nu i fremgang i alle lande i Europa. I Danmark følger Dansk Ornitologisk Forening (DOF) alle ynglepar af ørne.
  •  Havørnens kerneområder er Lolland, Falster, Sydfyn og Sydøstjylland, men den fordeler sig stadig mere i hele landet.
  •  Indvandringen op gennem Jylland er gået mere trægt end forudset, men bevægelsen mod vest og nord er i gang. Vadehavet har de senere år haft ynglepar.
  •  Havørnen bevæger sig via Østjylland ind i det midtjyske landskab ved Langå og Viborg, hvis store søer tiltrækker rovfuglene.
  •  Også Randers Fjord og Mariager Fjord vil kunne huse ynglende havørne, vurderer DOF.
  •  Desuden kan der ventes flere ynglepar i de vestjyske fjorde, Thy og Limfjordslandet med reservatet Vejlerne som kerneområde.

 

Kilde: Projekt Ørn (Dansk Ornitologisk Forening)

Se mere

Danmark er som skabt til den imponerende rovfugl. Den lever især af vandfugle og fisk, og med 7.300 kilometer kystlinje og mange fuglerige fjorde og søer er det danske landskab ideelt.

Ørnens kerneområder er Lolland, Falster, Sydfyn og Sydøstjylland, men den fordeler sig stadig mere i hele landet.

I toppen af artiklen kan du se videoen, hvor havørnen æder en hare og efterfølgende tager sig et bad.