I det fynske folks tjeneste

Anklagemyndigheden

Varetager strafforfølgningen af borgere på baggrund af retsplejeloven. Den øverste chef i anklagemyndigheden er rigsadvokaten.

00:34

1 af 2