Anlæg af motorvej og jernbane: Besparelse på halv milliard i fare

Skatteborgerne går formentlig glip af besparelse på op mod en halv milliard kroner, fordi det ikke er muligt at koordinere udbygningen af den vestfynske motorvej med anlæggelsen af den nye jernbane på Vestfyn.

En samlet besparelse på op mod en halv milliard kroner.

quote  Det er som om ministeren bare har besluttet sig for, at det her ikke skal ske. 

Julie Skovsby (S), medlem af Folketinget.

Så meget kan spares, hvis udbygningen af den vestfynske motorvej koordineres med anlæggeslsen af den nye jernbane på Vestfyn.

Men besparelsen bliver formentlig aldrig realiseret. Det fremgår af et svar fra Transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Julie Skovsby (S).

Og det ærgrer det fynskvalgte folketingsmedlem.

- Det er som om ministeren bare har besluttet sig for, at det her ikke skal ske. Man kunne jo godt arbejde målrettet for at fremrykke togprojektet for at få en tættere koordinering med motorvejsbyggeriet. Der mangler i den grad politisk vilje, siger hun.

Opdateret
Med kommentar fra MF Julie Skovsby (S)

Ved at koordinere de to anlægsprojekter, så de starter nogenlunde samtidig, er der ifølge ministerens svar en mulig anlægsøkonomisk gevinst at hente på mellem 100 og 150 millioner kroner.

Dertil skal lægges samfundsøkonomiske gevinster ved en koordinering i størrelsesordenen 380 millioner kroner.

Til gene for fynboerne

Men ifølge ministerens svar er det formentlig ikke muligt at koordinere de to anlægsarbejder.

- Anlægsstart for jernbanen er endnu uafklaret, og da anlægsarbejdet på motorvejsstrækningen er igangsat, må de skønnede samtidighedsgevinster vurderes at ligge under de 100 til 150 millioner kroner, efterhånden som anlægsarbejdet med motorvejsudvidelsen skrider frem, står der i brevet fra Transportministeren.

Og det svar er Julie Skovsby altså ikke tilfreds med.

- Det er jo et spørgsmål om, hvor meget der skal laves to gange. Det er for eksempel broer over jernbanen og motorvejen, der skal bygges om flere gange. Og det er jo til gene for de borgere, der benytter dem. Jeg ville ønske, man politisk lavede en sammenhængende plan for vores infrastruktur, og Fyn er et godt sted at begynde, siger Julie Skovsby.

De fynske borgmestre har tidligere appeleret til, at de to projekter koordineres. Både til gavn for de lodsejere, der bliver berørt, fordi de skal eksproprieres og for økonomiens skyld.

- Når nu der alligevel skal anlægges arbejdsveje og flyttes grus og bygges arbejdsboliger, så lad os da slå projekterne sammen, sagde borgmester i Assens, Søren Steen Andersen (V) tilbage i efteråret til TV 2/Fyn

Fra Middelfart lød borgmester Johannes Lundsfryds (S) budskab: 

- Det er snusfornuft. Der er maskiner, der skal grave og jord, der skal flyttes og ramper, der skal laves. Og det kan vi lige så godt få lavet i én runde. Og i hvert fald få tænkt det sammen så meget som overhovedet muligt.

Men hvis det skal lykkes at opnå den såkaldte samtidighedsgevinst, kræver det, at jernbaneprojektet kommer på finansloven allerede i 2019.

For kun derved kan anlægget af jernbanen begynde allerede i efteråret 2019, hvor også udbygningen af den vestfynske motorvej begynder. 

Bag anlæggelsen af Vestfynsbanen står den såkaldte Togfond. Og bag den står et flertal i Folketinget uden om regeringen. Flertallet omfatter Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, De Radikale og SF.

Oversigt

    Oversigt