Australsk kemiaffald til Nyborg

Miljøstyrelsen har netop givet tilladelse til, at et lager af farligt HCB-affald sejles fra Australien til Danmark for at blive destrueret på Kommunekemis anlæg i Nyborg. Danmark har den teknologi, der kan uskadeliggøre det farlige affald.

Det farlige affald ligger i dag på en grund midt i et beboelsesområde mellem det centrale Sydney og byens lufthavn, og i årevis har man forgæves forsøgt at finde en måde at destruere affaldet.

HCB er en af de forbudte og svært nedbrydelige miljøgifte, som er omfattet af FNs Stockholm-konvention.

- Jeg synes, at det er meget problematisk at transportere farligt affald fra den ene ende af kloden til den anden. Men vi har en forpligtelse til at træde til, når andre har et uløseligt problem, siger Miljøminister Karen Ellemann, Venstre.

Karen Ellemannder har stillet den betingelse for Miljøstyrelsens afgørelse, at affaldet skal sejles i dobbelt-skrogede skibe, og at hver container med affald får sat en gps-sender på, så de altid kan spores.

Efter Stockholm-konventionen er det meningen, at landene skal hjælpe hinanden med at komme af med problematisk affald, hvis et land ikke kan klare det på egen hånd.

Der er netop i Miljøstyrelsens afgørelse lagt vægt på, at Australien ikke selv har kapacitet til at destruere affaldet på en sikker måde.

Protest fra naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening har gjort skriftlig indsigelse overfor den australske miljøminister.

Foreningen ønskede allerede i 2008, at planerne om transporten af miljøfarligt giftigt affald til Danmark tages af bordet. Giften, der er forbudt verden over, kan forurette enorme skader, hvis der kommer udslip under den lange transport over verdenshavene.

- Det er jo bemærkelsesværdigt, at et land vil sende sit giftige affald kloden rundt og overlade det til andre, at behandle det, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

I december 2008 henvendte Danmarks Naturfredningsforening sig til den australske regering, og foreslog at Kommunekemi i stedet hjalp landet med selv at behandle det giftige affald.

- Vi anerkender Kommunekemis ekspertise og indgående viden i at behandle giftigt affald. Kommunekemi eksporterer også denne viden og vi har derfor anbefalet, at der indgås en aftale med Kommunekemi om at assistere i Australien, således at landet bliver i stand til at håndtere sit eget kemiske affald, frem for at eksportere det over lange afstande og dermed udsætte natur og miljø for alvorlige risici, sader Ella Maria Bisschop-Larsen dengang.

Australierne forsøgte først at afsætte det giftige affald i Tyskland, der dog sagde nej til at behandle det.

Læs mere

Hexachlorbenzen