I det fynske folks tjeneste

Avisers syn på ældre tjekkes

Med midler fra Ældreforum og Socialministeriet har Institut for Journalistik ved lektor Charlotte Wien påbegyndt et forskningsprojekt, der skal beskrive ældrebilledet i medierne gennem 50 år - fra 1953 til 2003.

-

Med midler fra Ældreforum og Socialministeriet har Institut for Journalistik ved lektor Charlotte Wien påbegyndt et forskningsprojekt, der skal beskrive ældrebilledet i medierne gennem 50 år - fra 1953 til 2003.

Projektet skal - med afsæt i en hypotese om at der eksisterer to forskellige billeder af de ældre i medierne - undersøge hvorfor og hvornår det ene henholdsvis det andet billede er dominerende.

Projektet vil lægge en række snit både tidsmæssige og mediemæssige for at besvare disse spørgsmål. 5 dagblade skal analyseres. Dagbladene er valgt således, at både lokale, regionale og landsdækkende er repræsenteret. Projektet løber til og med august 2005.