Bagmandspolitiet i retten: Middelfart-direktør skal idømmes fængsel i to år

Tirsdag var der procedure i sagen om ulovligt salg af flybrændstof fra Middelfart-selskabet Dan-Bunkering til bombetogter i Syrien.

Keld Demant, direktør i Middelfart-selskabet Bunker Holding, bør i fængsel to år. Desuden bør Middelfart-selskaberne Bunker Holding og Dan-Bunkering idømmes en bøde på henholdsvis 81 millioner og 319 millioner kroner, og 17 millioner kroner bør beslagslægges.

Det sagde senioranklager Anders Dyrvig Rechendorff fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK, populært kaldet Bagmandspolitiet), da han tirsdag formiddag startede proceduren i sagen mod Bunker Holding og Dan-Bunkering ved Retten i Odense.

Anklageren mener, at sagen har særligt skærpende omstændigheder,.

Middelfart-selskaberne Dan-Bunkering og Bunker Holding med direktøren Keld Demant i spidsen burde have undret sig over de store om omfattende handler med flybrændstof, som slutkunden - den russiske flåde - via selskaberne Sovfracht og Maritime pludselig ville have omlastet på åbent hav tilbage i 2015-2017.

Den manglende undren og passivitet og den kendsgerning, at skibene slukkede fores deres GPS-system - de såkaldte transpondere - så man ikke kunne se, hvor de sejlede hen, var mere end almindeligt mistænkeligt og påfaldende, sagde senioranklager Anders Dyrvig Rechendorff fra SØIK.

I alt gennemførte Middelfart-selskabet Dan-Bunkerings Kaliningrad-kontor 33 handler, og selv om Dan-Bunkering og Bunker Holding i december 2016 blev gjort opmærksom af Erhvervsstyrelsen på, at man formentlig overtrådte EU's sanktioner om leverance af flybrændstof, der blev brugt  af russerne til at bombe Syriens civilbefolkning, ja så fortsatte man med at handle med russerne.

Det blinde øje

I den sammenhæng mener anklagemyndigheden, at Middelfart-selskaberne og Keld Demant satte kikkerten for det blinde øje i stedet for at undersøge forholdene grundigt.

For efter henvendelsen fra Erhvervsstyrelsen blev yderligere otte handler gennemført, og det er de handler, som Bunker Holding og Keld Demant er tiltalt for.

- Det var floskler, når Keld Demant sagde, at selskabet skulle overholde loven. Han havde en pligt til at reagere, når han blev advaret, men det gjorde han ikke, sagde Anders Dyrvig Rechendorff.

- Selv sjusk kan føre til domfældelse, og de tiltalte burde have analyseret, hvad der foregik langt mere grundigt, fastslog Anders Dyrvig Rechendorff.

For godt nok diskuterede man i Middelfart-selskaberne, hvorfor russerne pludselig ville have omlastet på åbent hav, men man gik ikke kunderne på klingen. Og selv om man på et tidspunkt tilføjede i kontrakten, at kunden ikke måtte overtræde lovgivningen, var der ingen der tjekkede, om de fulgte retningslinjerne.

Hidtil havde man kun solgt almindelig bunkerolie til de russiske selskaber, der fragtede flybrændstoffet.

Burde undre sig

Den ændring i handelsmønstret burde Dan-Bunkering og Bunker Holding også have undret sig over, da kunden var den russiske flåde, og medierne i et væk omtalte, at russerne bombede Syriens borgere blandt andet, at EU's handelsforbud med flybrændstof til brug i Syrien blev overtrådt.

Ifølge anklagemyndigheden fik de to russiske ansatte i Kaliningrad, der var bonus-aflønnet, i alt for høj grad lov til at gennemføre handlerne uden, at der blev stillet kritiske spørgsmål til deres interesse i at sige sandheden.

De to russiske tradere har ikke kunnet afhøres i sagen, da de ikke har ønsket at møde i retten i Danmark. De er stadig ansat hos Dan-Bunkering.

Middelfart-selskaberne henholder sig til, at man havde foretaget en intern undersøgelse og spurgt advokatfirmaet Kromann Reumert til råds. Herfra var der ifølge Dan-Bunkering ingen advarselslamper.

Kromann Reumert har ikke afgivet forklaring - det ønskede forsvarerne ikke - angiveligt på grund af klientforholdet til Bunker Holding.

I eftermiddag skal forsvaret udlægge sin version af sagen.