Bagmandspolitiet overvejer anke i fynsk kartelsag

Byretten frifandt alle tiltalte i sagen mod Jorton og H. Skjøde Knudsen fra Odense. Bagmandspolitiet vil bruge to uger på at tænke sig om.

Det er fortsat uafklaret, om frifindelsen af entreprenørfirmaerne Jorton fra Århus og H. Skjøde Knudsen fra Odense samt tre medarbejdere fra de to firmaer kommer til at stå ved magt.

De to firmaer og medarbejderne var tiltalt af Bagmandspolitet for overtrædelse af konkurrenceloven og kartelvirksomhed.

 

 

Anklagemyndigheden oplyser til TV 2/Fyn, at der formentlig først kommer svar i forbindelse med ankefristens udløb, der ligger 14 dage efter domsafsigelsen. 

Det sker som helt generel praksis, så der ikke kan spekuleres i en modanke fra modparten, der dog i det konkrete tilfælde er af mere teoretisk art, da alle som nævnt blev frikendt.

Det vil sige, at de frifundne formentlig kommer til at vente til den anden side af jul.

Selve byretsdommen blev afsagt onsdag den 12. december, og præmisserne for dommen blev offentliggjort fredag den 14. december.

 

 

TV 2/Fyn har fået aktindsigt i hele dommen, der slår fast, at Bagmandspolitiet har ret i, at der er sket udveksling af oplysninger i forbindelse med tre licitationer i 2012 og 2013.

Licitationer for SDU

Det skete ved to store licitationer for SDU i Odense og Kolding i 2012 og en mindre licitation på Sanderumskolen i 2013.

Ifølge domsmandsretten har Bagmandspolitet imidlertid ikke bevist, at der er fundet en begrænsning af konkurrencen sted, og at det har haft nogen konsekvenser.

Ingen af de to firmaer vandt licitationerne, og retten lagde til grund, hvad den tiltalte medarbejder fra H. Skjøde Knudsen forklarede i retten, nemlig at han udvekslede priserne med Jorton, så Skjøde kunne komme med et (for højt) bud, fordi man ikke havde tid til at regne et selvstændigt bud ud.

Dermed viste man høflig interesse hos bygherrerne og kunne vende tilbage med et reelt bud en anden gang.

Bagmandspolitiet havde krævet fængselsstraf og bøder på ni til ti millioner kroner til de to firmaer.

H. Skjøde Knudsen har trods frifindelsen beklaget den anvendte praksis og har siden undervist medarbejderne i, hvordan de skal agere fremadrettet.