Beskyttelse af vand på Tåsinge

Drikkevandet på Tåsinge skal beskyttes. Så vil øen også fremover klare sig med eget vand.

-

Drikkevandet på Tåsinge skal beskyttes. Så vil øen også fremover klare sig med eget vand.

I de seneste år har man på Tåsinge måttet rense drikkevandet. Men nu har Fyns amt kortlagt grundvandet, og disse undersøgelser viser, at Tåsinge har masser af vand. Det skal bare beskyttes.

Det skal blandt andet frivillige aftaler om begrænset brug af pesticider i en 300 meters zone omkring vandværksboringerne være med til at sikre.

Lykkes det ikke at få beskyttet vandet på Tåsinge er alternativet at lægge en ledning under Svendborg Sund og importere vand fra Fyn.

Den 19. august er der borgermøde på Hotel Troense om Tåsinges drikkevand.