Bilfri dag i Odense

Odense Kommune vil indføre en bilfri dag i Odense bymidte til september. Miljø- og teknikforvaltningen foreslår at en større del af bymidten spærres af for biltrafik den 22. september i forbindelse med den årlige miljøtrafikuge. De bilfrie gader i bymidten skal i stedet "erobres" af handels- og kulturlivet.  

-

Odense Kommune vil indføre en bilfri dag i Odense bymidte til september. Miljø- og teknikforvaltningen foreslår at en større del af bymidten spærres af for biltrafik den 22. september i forbindelse med den årlige miljøtrafikuge. De bilfrie gader i bymidten skal i stedet "erobres" af handelslivet.  


I lighed med de forrige år skal Odense Kommune i år deltage i Miljøtrafikugen. Formålet med Miljøtrafikugen er at sætte fokus på miljøvenlig transport og transport der tager hensyn til byen og vores sundhed.


Men i modsætning til de forrige år lægger Odense Kommune nu op til, at byen tilslutter sig den europæiske bilfrie dag. De forrige år har Odense ikke ønsket at deltage i den bilfrie dag.


I følge forslaget fra Miljø- og Teknikforvaltningen så vil bymidten fra Ring 1 i øst og til Vesterbro i vest blive spærret for alle motoriserede køretøjer fra morgenstunden til kl. 16.  Bybusser, falck, politi og varekørsel vil dog stadig have adgang til bymidten.


I stedet for biler skal gaderne myldre med liv denne dag. Handelslivet skal opsætte boder og Odenses mange foreninger bliver opfordret til at fremvise deres aktiviteter denne dag.


Miljø- og teknikudvalget skal drøfte forslaget om den bilfrie dag på tirsdag.