I det fynske folks tjeneste

Billigere at dyrke økogrønt i fremtiden

Forskere på Syddansk Universitet er på vej med metoder, der kan gøre det lige så billigt at dyrke økologisk som traditionelt, uden at det går ud over smagen.

Et stort dansk fødevareprojekt kan vise sig at få banebrydende betydning for den måde, vi i fremtiden dyrker grøntsager på. Midtvejs i det fireårige projekt viser resultater, at økologiske grøntsager kan dyrkes næsten lige så billigt som konventionelle - vel at mærke uden at det går ud over smag og udseende.

Det skriver bladet Ny Viden.

Især en økologisk fremgangsmåde, hvor afgrøderne dyrkes sammen med planter, der tiltrækker insekter, som er naturlige fjender til de skadedyr, der truer grøntsagerne, har vist sig overraskende konkurrencedygtig.

- Denne undersøgelse viser, at der er et helt nyt grundlag for at tænke i økologisk landbrug. Hverken udbytte, udseende eller smag ændrer sig væsentligt, hvis man bruger velvalgte økologiske dyrkningsmetoder. Oven i købet vil økologisk produktion i løbet af få år blive endnu mere effektiv og attraktiv, da der forskes ihærdigt i at skabe økonomisk bæredygtige løsninger, siger professor Ole Nørregaard Jensen, som leder Syddansk Universitets del af projektet.