Billigere naturgas til fynske gartnere

Nyt fynsk indkøbsselskab giver erhvervsgartnere billigere naturgas. Målet er at stille dem bedre overfor deres udenlandske konkurrenter - ikke mindst de hollandske gartnere.

-

Nyt fynsk indkøbsselskab giver erhvervsgartnere billigere naturgas.Målet er at stille dem bedre overfor deres udenlandske konkurrenter - ikke mindst de hollandske gartnere.


35 fynske gartnere er ved at danne selskabet, \"Fælles Indkøb af Gas for Erhvervsgartnerier, Odense Aps.\" På forhånd har selskabet en aftale med Naturgas Fyn om at få kontantrabat på indkøb af gas. Til gengæld får naturgasselskabet større sikkerhed mod tab og kortere kredittid på tilgodehavender. Samtidig ruster det Naturgas Fyn til en fremtidig liberalisering af naturgasmarkedet i Europa ved at knytte en stor kundegruppe til sig. Selskabet er et rent fynsk initiativ og bliver det første af sin art herhjemme.


\"Der er tale om hjælp til selvhjælp for begge parter,\" siger gartner, Steen Thomsen fra Hjortebjerg, til TV2/FYN. Han er formand for en indkøbsforening, hvis medlemmer mødes d. 6. juni til orientering med henblik på dannelse af selve selskabet.


De voldsomt stigende oliepriser det seneste års tid har trukket naturgaspriserne med op og givet gartnerne problemer. Deres eneste mulighed er, at lægge meromkostningerne på prisen på deres produkter, som dermed bliver for dyre i forhold til tilsvarende produkter fra især Holland. I Holland reguleres naturgasprisen på en måde, så den ikke slår så hurtigt og så hårdt igennem som herhjemme.


Det er på den baggrund, at Naturgas Fyn og de fynske gartnere har stukket hovederne sammen i et forsøg på at give gartnerne bedre konkurrencevilkår. \"Naturgas Fyn har været lydhøre overfor os. Vi har ikke fået alt, vi kom efter, men vi er tilfreds,\" siger formanden for indkøbsforeningen, Steen Thomsen.


Ikke mindst de fynske gartneres protester fik fornylig Miljø- og Energiminister, Svend Auken, til at gribe ind overfor Dansk Olie og Naturgas (D.O.N.G.), som skal finde ud af at ligestille danske og hollandske gartnere. Kommende initiativer herfra bliver en yderligere hjælp til de fynske gartnere.