Bogense skal selv betale for tvangsfjernelse

Bogense Kommune hænger selv på udgifterne til tvangsfjernelsen af et barn, der kort før kommunens indgreb var flyttet til Bogense. Kommunen vil nu inddrage Socialministeren i sagen.

Det Sociale Ankenævn underkender Bogense

Bogense Kommune hænger selv på udgifterne til tvangsfjernelsen af et barn, der kort før kommunens indgreb var flyttet til Bogense. Kommunen vil nu inddrage Socialministeren i sagen.

I foråret sidste år gav Det Sociale Nævn Bogense Kommune medhold i, at Thyholm Kommune skulle betale udgifterne til tvangsfjernelsen af et barn, der kort forinden var flyttet fra Thyholm til Bogense.

Nævnet fandt, at Thyholm Kommune ikke havde opfyldt sin forpligtigelse til at handle over for familien, og derfor ikke havde opfyldt bestemmelserne i Lov om Social Service.

Den jyske kommune ankede dog afgørelsen til Det Sociale Ankenævn, og nu har Thyholm fået medhold. Bogense Kommune må selv betale for tvangsfjernelsen.

Ankestyrelsen har truffet sin beslutning, fordi Bogense Kommune før tvangsfjernelsen lavede en 2 måneders tvangsmæssig undersøgelse af sagen. Undersøgelsen mundede ud i en tvangsfjernelse.

Socialudvalgsformand Eva Laut Andersen(V) er forundret over Ankestyrelsen afgørelse.

"Afgørelsen betyder, at det fortsat vil være muligt at eksportere problemer til andre kommuner uden at det koster kroner", skriver udvalgsformanden i en pressemeddelelse.

Ifølge en opgørelse fra Bogense er 75 procent af udgifterne til "tunge børnesager" i år 2000 tilflytningssager. Nu vil Eva Laut Andersen vil tage sagen op over for Socialminister Henrik Dam Kristensen(S).

"Det kunne være værd igen at overveje om netop disse store udgifter til tvangsfjernelse bør være centrale statsudgifter og ikke en kommunale udgifter", skriver Eva Laut Andersen.