Borgmestre vil have fælles politikreds

Fem jyske og fynske borgmestre har på et møde i dag rettet en fælles henvendelse til Politikommissionen. De mener Ejby, Middelfart og Nr. Aaby har mere tilfælles med Børkop og Fredericia end med Odense.

-

Fem jyske og fynske borgmestre har på et møde i dag rettet en fælles henvendelse til Politikommissionen. De mener Ejby, Middelfart og Nr. Aaby har mere tilfælles med Børkop og Fredericia end med Odense.


Ny Lillebælt Politikreds
I Politikommissionens betænkning, der kom fornylig, lægges der op til at de tre fynske kommuner bliver underlagt en nordfynsk afdeling, under Odense Politikreds. \"Det er en uhensigtsmæssig opdeling\", skriver de fem borgmestre i en pressemeddelelse. Istedet foreslår de \"Lillebælt Politikreds\" oprettet, hvor de fem kommuner omkring bæltet er med.


Indkalder til fællesmøde
Politiet i de fem kommuner har i forvejen så mange fælles tiltag, at det bedste ville være en ny kreds, mener borgmestrene. Den 29. april mødes borgmestrene, områdets politimestre og politiets tillidsmænd til et fælles møde. Det skal munde ud i et fælles udspil til Justitsministeriet.