Brandmænd skal hjælpe med ambulancekørsel

Odense Brandvæsen vil i starten af det nye år tilbyde at assistere Falck med ambulancekørsel i Odense. Ordningen skal sikre at fynboerne altid kan regne med hurtig hjælp, når uheldet er ude. Den nye formand for amtets sygehusudvalg, er ikke afvisende over for forslaget.

-

Odense Brandvæsen vil i starten af det nye år tilbyde at assistere Falck med ambulancekørsel i Odense. Ordningen skal sikre at fynboerne altid kan regne med hurtig hjælp, når uheldet er ude. Den nye formand for amtets sygehusudvalg, er ikke afvisende over for forslaget.


Til næste år kan fynboer risikere at blive mødt af en brandmand, når de har tilkaldt en ambulance. De fire kommunale brandvæsener i København, Århus, Aalborg og Odense har sammen med Falck udarbejdet et forslag, der betyder at de kommunale brandmænd kan bistå med ambulancekørsel i situationer med spidsbelastning.


To-årigt forsøg
På Fyn vil politikerne blive præsenteret for et konkret forslag i starten af det nye år om et etablere et to-årigt forsøg.


\"Brandvæsnet skal kun bistå med ambulancekørslen i situationer med stor belastning. Når alle Falcks ambulancer er ude at køre eller hvis der sker en stor ulykke, vil vi kunne være hurtigt fremme, og dermed hjælpe folk indtil Falck når frem\", siger Peter Staunstrup, der er beredskabschef i Odense.


Èn uges uddannelse
Hvis politikerne i Fyns Amt siger ja til tilbuddet, vil alle brandfolk i Odense blive sendt på én uges efteruddannelse, så de kan bistår Falck med ambulancekørslen i Odense.


Den nyvalgte formand for Fyns Amts Sygehusudvalg er ikke afvisende over for tilbuddet fra Odense Brandvæsen.


Beredskabet skal gennemgås
\"På et af vores første møder i det nye sygehusudvalg skal vi have gennemgået og evalueret vores ambulanceberedskab. Hvis Odense Brandvæsen kan sikre yderligere tryghed hos borgerne, så er det absolut værd at overveje\", siger Poul-Erik Svendsen(S), der endnu ikke har set forslaget fra Odense Brandvæsen.


Peter Staunstrup regner med at ordningen bliver særdeles billig for Fyns Amt, da uddannelsen er kortvarig og det nødvendige udstyr kan skaffes billigt gennem AMU-udstyret.