I det fynske folks tjeneste

Bredbåndspulje til hurtigt internet mere end fordobles

Bredbåndspuljen, der giver tilskud til at få hurtigt internet, hæves fra 40 til 100 millioner kroner i år. Syv ud af ti fynske kommuner har søgt.

Flere husstande og virksomheder vil få tilskud til at udskifte en dårlig internetforbindelse til en hurtigere.

Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter nemlig yderligere 60 millioner kroner til at give flere hurtigt internet i år.

- Det betyder, at der bliver 100 millioner kroner til fordeling - ikke mindst i de områder, hvor det i dag er meget, meget svært at få etableret bredbånd, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).

- Man kan hverken fungere som familie eller som virksomhed uden en ordentlig forbindelse.

Læs også Borgere i syv fynske kommuner håber på støtte til hurtigt bredbånd

Bredbåndspuljen blev oprettet af Venstre, Liberal Alliance, De Konservative og Dansk Folkeparti i 2016. Der blev afsat 200 millioner kroner over fire år: 80 millioner kroner det første år og 40 millioner kroner årligt frem til 2019.

DF har foreslået at øge puljen med ekstra 500 millioner kroner.

- Vi er kommet et stykke ad vejen med aftalen i dag, og det glæder mig. Desværre er vi ikke i mål endnu, siger teleordfører Jan Rytkjær Callesen (DF).

Ministeren medgiver, at de yderligere 60 millioner kroner ikke løser alle problemer.

- Men der er cirka 4000 husstande, som ellers ikke ville kunne få en hurtig forbindelse, som nu får bredbånd. Det er meget tilfredsstillende, siger han.

Kritik af millioner til hovedstaden

Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer 48 kommuner i hele landet, har kritiseret udmøntningen af puljen, fordi mange ansøgninger fra yderområder er blevet afvist, mens der er givet millioner til hovedstaden.

Forholdt den kritik, siger Lars Christian Lilleholt:

- Når vi har gennemført dette års uddeling af puljen, vil vi sætte os ned og se på, om der er mulighed for at stramme op på kriterierne.

Tilskud fra bredbåndspuljen tildeles på baggrund af fem objektive kriterier om blandt andet projektets størrelse, pris og andel af egenbetaling.

Læs også Mange står til afslag fra bredbåndspuljen

Spørgsmål: Så du er åben for at lave kriterierne om, så tilskud i højere grad går til yderområder?

- Jeg er åben over for at tage en diskussion om, hvordan vi sikrer den bedst mulige anvendelse af de her penge, siger ministeren.

- Der er udfordringer i landdistrikter og på øer, men der er også områder i de store byer, hvor husstande ikke har en ordentlig bredbåndsforbindelse.

Bredbåndspuljen er en forsøgsordning. Effekten er under evaluering, og det er endnu ikke besluttet, om midlerne for 2018 og 2019 skal udmøntes. Det ændrer den nye aftale ikke på, fastslår ministeren:

- Så langt er vi ikke nået endnu.

De ekstra 60 millioner kroner bliver finansieret af statens reserver.

Fynske ansøgninger

Assens Kommune: 4
Faaborg-Midtfyn Kommune: 5
Kerteminde Kommune: 4
Nordfyns Kommune: 1
Nyborg Kommune: 2
Odense Kommune: 5
Svendborg Kommune: 6

Dertil kommer 3 ansøgninger fra Vejle Kommune og 1 fra Billund Kommune.

Note:
Mange af projektansøgningerne berører områder på tværs af kommunegrænser, og de bliver derfor talt med to gange i ovenstående opgørelse. Der samlet set 24 projektansøgninger fra Region Syddanmark, men da flere projekter sker på tværs af kommuner, optræder de som 31 projekter.

Fakta om bredbåndspuljen

 • Bredbåndspuljen er en del af politiske aftale om "Vækst og udvikling i hele Danmark" fra februar 2016. Puljen er på i alt 200 mio. kr. I 2016 er der afsat 80 mio. kr., og i 2017-2019 er der afsat 40 mio. kr. om året.
 • Puljen er målrettet områder, hvor der ikke er adgang til bredbåndshastigheder på mindst 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Der er et krav om en egenfinansiering på minimum 2.000 kr. fra hver deltager.
 • Der kan gives tilskud til infrastruktur, der senest i 2020 skal kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. 
 • I 2016 blev der givet tilskud til 31 projekter i 21 kommuner, hvoraf der blev givet delvist tilskud til et enkelt projekt. Projekterne var geografisk fordelt over store dele af landet, og vil give bedre dækning til godt 3.700 adresser.
Der tildeles midler ud fra fem objektive kriterier:
 • Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s – vægtning 25 pct.
 • Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s - vægtning 25 pct.
 • Projektets størrelse - vægtning 20 pct.
 • Totalprisen per tilslutning - vægtning 10 pct.
 • Andel af egenbetaling- vægtning 20 pct.
Efter de to første år skal det evalueres, om puljen har den ønskede effekt, og om markedet påvirkes negativt. Herefter besluttes det, om puljen skal videreføres.

Ansøgningsrunden i 2017
 • Årets ansøgningsrunde løb fra 31. marts til 14. september 2017. Energistyrelsen har holdt informationsmøder for ansøgere i Brønderslev, Mørke, Holstebro, Sorø, Ringe og Hornsyld, samt workshops for kommuner i Randers og København.
 • Der er modtaget 72 ansøgninger om tilskud på i alt knap 150 mio. kr. Ansøgningerne vedrører omkring 5.700 adresser:
Antal ansøgninger
 • Region Syddanmark 24
 • Region Sjælland 15
 • Region Nordjylland 2
 • Region Midtjylland 10
 • Region Hovedstaden 22
Note: Et projekt vedrører både Region Midtjylland og Region Syddanmark.
 • Fordelingen af ansøgninger på kommuner kan ses via det følgende link: [tabel]
 • Energistyrelsen vil nu gennemgå ansøgningerne. Det forventes, at resultatet af ansøgningsrunden er klart i begyndelsen af november 2017. 
Kilde: Energistyrelsen: Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 samt Tjekditnet.dk.

Grafik: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Fakta om den generelle bredbåndsdækning i Danmark

Danmark har en national målsætning om, at alle boliger og virksomheder senest i 2020 skal kunne få en bredbåndsforbindelse med en hastighed på mindst 100/30 Mbit/s.

Der er generelt en god dækning med hurtig bredbånd i Danmark. Bredbåndskortlægningen for 2016 viser, at 88 pct. af alle boliger og virksomheder nu er dækket med højhastighedsbredbånd med hastigheder på mindst 100/30 Mbit/s. Men der er forskel fra region til region, og der er lokalområder over hele landet med dårlig dækning.

Kilde: Energistyrelsen: Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 samt Tjekditnet.dk