I det fynske folks tjeneste

Indsats mod vandvidsbilisme: Hårdere straffe og bedre muligheder at gribe ind lokalt

Straffen for vanvidskørsel vil stige markant, og bilister vil kunne få taget deres bil i ny politisk aftale. Samtidig får kommunerne bedre muligheder at lave bump og hastighedsbegrænsninger.

Straffen for vanvidskørsel stiger markant. Det er et folketingsflertal blevet enige om. Foto: Local Eyes

Straffen for vanvidskørsel vil stige markant, og bilister vil kunne få taget deres bil i ny politisk aftale.

Et bredt flertal i Folketinget er enige om at skærpe straffen for vanvidskørsel betydeligt. Under særligt grove omstændigheder vil straffen kunne mere end fordobles.

Det skriver Justitsministeriet i en meddelelse.

Læs også Vanvidskørsel: Kørte med 160 kilometer i timen gennem Odense

- Vi skærper straffen for vanvidsbilisme på en lang række områder, styrker politiets mulighed for at beslaglægge biler brugt til vanvidskørsel på stedet og giver samtidig leasingselskaberne bedre redskaber til at afskære vanvidsbilisters mulighed for at lease biler hos dem.

- Vi vil ikke finde os i, at vanvidsbilister gør vejene utrygge og bringer andres liv i fare, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i meddelelsen.

Det har længe været en politisk prioritet for både regeringen og en lang række partier at skærpe straffene for vanvidskørsel.

Blandt initiativer er også, at politiet og kommunerne skal gå i dialog for at få skabt bedre muligheder for at lave bump og sænke hastighederne på strækninger plaget af vanvidsbilister. 

- Det er meget kærkomment, og det betyder jo, at politikerne har lyttet til os. Vi har bedt forvaltningen om at kigge på, hvad vi kan gøre i Odense med hensyn til etablering af for eksempel bump, og det her er jo en håndsrækning til at hjælpe vores indsats, siger by- og kulturrådmand i Odense, Christoffer Lilleholt (V).

Læs også Se videoen: Bilist bryder loven under liveinterview om vanvidskørsel

Her er de nye initiativer:

  • Færdselsovertrædelser, der har medført en ubetinget fængselsstraf, vil fremover skulle fremgå af den private straffeattest. Det betyder, at leje-, leasing- og delebilsbranchen fremover vil få mulighed for at undersøge, om en person, der ønsker at lease eller leje en bil, tidligere er dømt for vanvidskørsel.
  • Straffen for uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 150 pct., og straffen for uagtsom legemsbeskadigelse begået i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 100 pct. Strafskærpelserne indebærer f.eks., at uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel, der i dag som udgangspunkt straffes med fængsel i 16 til 18 måneder, fremover som udgangspunkt vil skulle straffes med fængsel i 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder.
  • Straffen for forsætligt at volde fare for andres liv eller førlighed i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 50 pct. Straffen for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om flugtbilisme skærpes ligeledes med 50 pct.
  • Eftersyn af sanktionssystem for narkokørsel. Der igangsættes et arbejde med henblik på at se nærmere på muligheden for på sigt at indføre et gradueret sanktionssystem for narkokørsel. I forlængelse heraf vil det blive overvejet, om grovere tilfælde af narkokørsel bør omfattes af definitionen af vanvidskørsel.

Kilde: Justitsministeriet