I det fynske folks tjeneste

Carina Christensen

-

-


Navn:  Carina ChristensenParti: Det Konservative FolkepartiBopæl: Stribgårdvej 49, 5500 MiddelfartOpstillingskreds: Faaborg

Tillidsposter: Medlem af Folketinget siden nov. 2001. Medlem af Fyns Amtsråd

Antal stemmer FV2001: 694Kontakt: carina.christensen@ft.dkPersonlig hjemmeside: http://www.carina-c.dk/


Derfor skal vælgerne stemme på mig:
Man skal stemme på mig, hvis man ønsker en aktiv fynsk politiker med egen virksomhed til at påvirke den overordnede vækst- og erhvervspolitik og til at kæmpe for fynske interesser.
Jeg arbejder for lavere skat på arbejde, flere iværksættere, mindre bøvl for virksomhederne, massive  investeringer i forskning og udvikling samt for vækst i hele landet - også i yderområderne.

Hvad er dine fynske mærkesager?
Jeg arbejder for vækst og flere nye virksomheder på Fyn. Vi skal have flere til at starte egen virksomhed her på øen, og vi skal sikre os, at de højtuddannede fra vores universitet ikke rejser væk, når de er færdige med deres uddannelse. Fyn skal fortsat være det bedste sted i Danmark at leve, arbejde, drive virksomhed og holde fri.

Hvordan får vi skabt flere arbejdspladser på Fyn?
I fremtiden gælder det om at få skabt så mange videnstunge arbejdspladser her på Fyn som overhovedet muligt. Vi skal investere massivt i forskning og udvikling, og vi skal sikre, at forskningsresultaterne omsættes til kommercielle produkter og nye virksomheder.

Vi skal sikre, at flere fynboer vælger at starte deres egn virksomhed. Derfor skal vi have optimale vilkår for initiativ og virkelyst på Fyn. Vi skal sikre, at vi har den nødvendige risikovillige kapital til at finansiere de mange gode ideer, og vi skal sikre, at fynske iværksættere har mulighed for at få gode råd og vejledning fra erfarne erhvervsfolk.

Endelig skal vi tiltrække flere udenlandske investeringer. Udenlandske virksomheder er mere tilbøjelige til at slå sig ned på Fyn, hvis vi har en højtuddannet arbejdsstyrke, en klynge af dygtige forskere og virksomheder, og hvis de får en effektiv og professionel behandling af de offentlige myndigheder. Derfor er det også vigtigt, at vi har en god infrastruktur - ikke mindst en lufthavn.

Hvordan bliver integrationen af indvandrere/flygtninge bedre på Fyn?
Et vigtigt led i integrationen i det danske samfund er at få et job. Det er derfor vigtigt, at flere fynske virksomheder ansætter indvandrere og flygtninge. Vi skal også sikre en positiv udvikling i de udsatte by- og boligområder. Det skal ske ved at inddrage lokale aktører, som fx erhvervslivet, lokale foreninger, institutioner, borgere, mv. Det er vigtigt, at alle indvandrere lærer dansk, så de kan begå sig i det danske samfund. Endelig skal vi fremme tolerance og bekæmpe racisme. 

Er der plads til flere svinefarme på Fyn eller skal antallet reduceres?
Først og fremmest skal loven overholdes. Det er fuldstændigt uacceptabelt, at man tager loven i egen hånd og overskrider den kvote, man er blevet tildelt. De steder, hvor loven ikke er overholdt, skal antallet reduceres. Når det er sagt, så skal vi være her alle sammen - mennesker og virksomheder. Landbruget er en meget vigtig eksportvare for os. Vi skal derfor forske massivt i gylleseparering, så vi kan sikre, at svinebrugene ikke genererer deres omgivelser. Vi har en forpligtelse overfor de generationer, der kommer efter os, til at passe godt på miljøet. 

Hvilke konsekvenser får kommunalreformen for Fyn?
Kommunalreformen vil med tiden blive til fordel for den enkelte fynbo. Der vil i fremtiden kun være en indgang til det offentlige system, nemlig kommunen, og alle vigtige beslutninger vil blive truffet meget tættere på borgeren end tilfældet er i dag. Større kommuner vil betyde øget faglighed og en mere effektiv offentlig administration. I regionen skal vi kæmpe for fynske mærkesager og sikre, at Region Syddanmark bliver en af de mest indflydelsesrige regionalpolitiske spillere.