I det fynske folks tjeneste

Den elektriske Storebæltsforbindelse rulles ud

Fyn og Sjælland skal forbindes med elektriske kabler og lysleder. Lørdag begynder Energinet.dk at rulle kablet gennem Storebælt fra Risinge Hoved på Fyn.

Udlægningen sker fra specialfartøjet Henry P. Lading

Den nye elektriske Storebæltsforbindelse betyder at Fyn og Sjælland nu for første gang nogensinde bliver forbundet elektrisk. Det gigantiske søkabel kan transportere 600.000 kilowatt og det svarer til hele produktionen på Fynsværket.

Øger forsyningssikkerheden

Den elektriske Storebæltsforbindelse kommer til at betyde, at elsektoren får mindre behov for reservekraftværker i tilfælde af strømsvigt  på begge sider af Storebælt.

Samtidig kan det nye kabel transportere energi fra vindmøller fra Vest- til Østdanmark.

- Kablet vil også være med til at øge konkurrencen mellem el-producenterne i Europa, og det vil være til gavn for forbrugerne, siger kommunikationskonsulent hos Energinet.dk Karin Tronbech Hansen.

Klar i 2010

Udlægningen af kablet begynder lørdag og sker fra et stort specialfartøj, som med en stor drejeskive ruller kablet fra Risinge Hoved til Mullerup på Sjælland.

Nogle steder er der gravet render til kablet på havbunden, og andre steder bliver kablet spulet ned under havbundet.

Operationen varer i fire døgn, og fra slutningen af 2010 vil den elektriske Storebæltsforbindelse være klar til brug.