DMI varsler forhøjet vandstand

Det er ikke kun sne, som vejret driller med i øjeblikket.

DMI har varslet forhøjet vandstand i de indre danske farvande. I det sydlige Lillebælt ventes vandstande på mellem 1.15 og 1.3 meter over normal vandstand. 

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.


Oversigt

    Oversigt