Dronningen uddeler fornem pris til fynsk gigtforsker

Dronning Ingrids Forskerpris 2014 blev tirsdag overrakt til Ewa Roos fra Syddansk Universitet.

Ewa Roos er professor i fysioterapi ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi på Syddansk Universitet i Odense.

Hun får prisen på 100.000 kroner for en målrettet og aktiv indsats inden for dansk gigtforskning.

- Ewa Roos har siden sin uddannelse til fysioterapeut i 1981 haft interesse i at forebygge og optimere behandlingen af folkesygdommen artrose (slidgigt). Hendes forskning i musklernes betydning for forebyggelse af artrose og i hvordan forskellige træningsmetoder kan spille ind i forhold til at afhjælpe symptomer ved artrose i knæ, har bidraget til at styrke den evidensbaserede behandling af mennesker med artrose, lyder det blandt andet i begrundelsen fra formand for Gigtforeningens forskningsråd, professor, dr.med. Mikkel Østergaard.

Ewa Roos forskningresultater indgår nu i Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer, fordi der er god evidens for, at træning i mange tilfælde vil være førstevalget som behandling.

- Det er en stor ære at modtage Dronning Ingrids Forskerpris, indstiftet af Gigtforeningen. Det er en væsentlig anerkendelse - ikke blot af mit bidrag til vores viden om artrose, men også af sygdommen selv. Hver femte voksne dansker har artrose i mere eller mindre grad. For den enkelte går det hårdt ud over livskvaliteten, for samfundet koster det mange milliarder hvert år, siger prismodtageren.