E-breve fra fængsler er en fiasko: De dømte kommer ikke

Kriminalforsorgen opgiver at indkalde dømte til afsoning via Digital Post og genindfører papirindkaldelsen.

Kriminalforsorgen smider nu håndklædet i ringen og erkender, at det ikke lykkes at nå de dømte kriminelle via e-boks, når de skal i fængsel.

Siden november er indkaldelser til afsoning udelukkende blevet sendt som digital post til de dømtes e-boks, men i samme periode er andelen af udeblivelser fra afsoning eksploderet, så det i dag er hele 44,5 procent, der ikke møder op, når de skal.

Og det er for mange, erkender Kriminalforsorgens direktør Johan Reimann.

- Vi har holdt øje med udeblivelserne efter overgangen til Digital Post, og vi kan se, at der er sket en mærkbar stigning i antallet af udeblivelser, siger han.

- Derfor har vi besluttet, at indkaldelser til afsoning nu i en periode skal sendes både digitalt og fysisk, indtil vi får afklaret, hvad der skal ske fremadrettet, siger Johan Reimann.

Kriminalforsorgens kovending vækker begejstring hos formand i foreningen Fangenetværket Jan Mansur Hussain, der selv er tidligere kriminel, men i dag arbejder som socialrådgiver.

- Det er godt, for næsten samtlige kriminelle, jeg møder, har problemer med med de digitale indkaldelser, siger han og undrer sig over, hvad Kriminalforsorgen havde forestillet sig:

- Jeg kan slet ikke forstå, at man har trukket det her ned over hovedet på en målgruppe, som, man ved, har store udfordringer i forhold til it. De ser simpelthen ikke de digitale breve og står derfor helt uforstående, når de pludselig en dag bliver anholdt for ikke at være mødt op i fængslet.

Andelen af dømte, der udebliver fra straf, er ikke kun steget i år, men løbende over de seneste år.

Derfor har blandt andre Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skaarup i flere omgange talt varmt for at forlænge de dømtes oprindelige straf med det antal dage, de udebliver, så "vi ikke bliver til grin, når de dømte ikke møder op".

Men den idé afvises blankt af Ole Bjørn Andersen, organisationschef i foreningen for tidligere indsatte, Cafe Exit.

- Det giver ikke mening at straffe folk for ikke at møde op til noget, som de ikke var klar over, at de skulle møde op til, siger han.

I Fangenetværket fnyser Jan Mansur Hussain også af straftanken.

- I stedet skulle man tilbyde de kriminelle kurser i Nem ID og e-boks, så de bliver klædt på til at klare sig i samfundet, siger han.