Energi-fonde deler ud

Den 1. november åbner Energi Fyns to fonde for ansøgninger til at få penge til at sætte nye projekter igang på Fyn.

Den andelshaverejede virksomhed ser det som en naturlig opgave at Energi Fyns Almene Fond og Energi Fyns Udviklingsfond støtter Fyns erhvervsliv, kultur, sport og turisme ved at hjælpe gode ideer igang.

I 2011 har fondene støttet ialt 16 projekter.

I 2012 regner de med at uddele 1,9 millioner kroner.

Ansøgere til Energi Fyns Almene Fond kan være enkeltpersoner, uddannelsesinstitutioner, foreninger og virksomheder.

Energi Fyns Udviklingsfond støtter forsknings- og udviklingsprojekter indenfor energi og elektrotekniske fagområder.

Ansøgere kan være enkeltpersoner, herunder studerende og uddannelsesinstitutioner, foreninger og virksomheder.

Læs mere og søg støtte