I det fynske folks tjeneste

EuroPark: Folk skal vide at vi er parate til at stævne dem

Det er resultatet af en bevidst strategi, når parkeringsselskabet EuroPark A/S i 2005 var den private virksomhed i landet, der trak flest danskere i retten. Det siger selskabets advokat Keld Norup, der fører hovedparten af alle EuroParks retssager.

Det er en bevidst strategi fra EuroParks side at at stævne modvillige bilister

- Folk skal vide, at hvis de ikke betaler de kontrolgebyrer vi udsteder, så stævner vi dem og går i retten, siger han til TV 2/FYN.

Sagerne handler typisk om et gebyr på 510 kroner, som opkræves via et girokort i foruden hos bilister, der holder ulovligt på en af de parkeringspladser som EuroPark A/S administrer.

Gode resultater

Den kontante linie har været konsekvent de sidste tre år og har givet gode resultater ifølge Keld Norup fra advokatfirmaet Bent Skov & Partnere i Vejle. 

- I 2003 var det kun halvdelen af alle de bilister, der fik et kontrolgebyr, som betalte det frivilligt. Sidste år var den andel oppe på 85 procent, siger han.

Det er Keld Norups egen oplevelse, at EuroPark er væsentlig mere konsekvent end virksomhedens  konkurrenter på markedet for privat parkering.

- Vi driver dette her som masse-inkasso og samler sagerne i de forskellige byer, så vi kan tage dem på en gang. På den måde bliver det effektivt, forklarer Keld Norup.

Flest retssager

EuroPark A/S var med 128 retssager sidste år den private virksomhed i Danmark, der førte flest civile sager ved domstolene. Det viser en opgørelse som TV 2/FYN har lavet i samarbejde med DICAR - Center for Analytisk Journalistik på baggrund af de lister over retsmøder, som retskredsene i Danmark hver uge offentliggør på internettet.

- Ud af de 128 sager som er med i opgørelsen har vi vundet de 118, siger Keld Norup.

I samme opgørelse har konkurrenten CarPark A/S til sammenligning kun 27 retssager i løbet af hele 2005.

Endnu flere sager fremover

Det reelle antal af retsmøder, hvor EuroPark har stævnet modvillige bilister, kan dog værre større end opgørelsen viser, da der sidste år var en varierende praksis blandt de 82 danske retskredse, så det ikke i alle tilfælde er fremgået når EuroPark A/S har været sagsøger.
- Jeg tror faktisk at vi har ført endnu flere sager, siger Keld Norup.
EuroParks advokat har selv kun statistik over de sager, der er endt med en egentlig domsafsigelse. Det skete i 69 sager sidste år. Niveauet var det samme året inden, mens antallet af sager, der endte med en dom, i 2003 var ned på 46. 

- Men i de fleste tilfælde bliver der aldrig afsagt en dom, fordi bilisten vælger at trække sig efter det første retsmøde, hvor dommeren kommer med en tilkendegivelse af udfaldet, siger Keld Norup.

Han forventer ikke, at parkeringsselskabets antal af retssager vil stige væsentligt de næste år, da det er hans vurdering at en stadig større andel af de danske bilister er indstillet på at betale EuroParks kontrolgebyrer uden at der skal en stævning til.