For få kvinder i fynske bestyrelser

Ud af fire børsnoterede banker på Fyn har ingen bestyrelser selv udnævnt kvinder som medlemmer.

Vestfyns Bank, Nordfyns Bank og Svendborg Sparekasse har alle syv medlemmer i deres bestyrelser, og kun én er en kvinde, og fælles for dem er, at de alle er medarbejdervalgte.

Faaborg Sparekasse har to kvinder i bestyrelsen ud af 10 og også de er medarbejdervalgte.

Lov om kønskvotering

Det er altså medarbejderne, der vælger kvinderne ind som deres repræsentanter, mens mændene i bestyrelserne kun vælger andre mænd.

Det er langt fra S og SF's ønske om 40 % kvinder i bestyrelsen.

Skal der være en lov om kønskvotering?

Se debatten mellem Pernille Rosenkrantz-Theil og Jytte Reinholdt i udsendelsen tirsdag kl. 19:30.