Få syddanskere med videregående uddannelse

Region Syddanmark er et af de steder i landet, hvor færrest får en videregående uddannelse.

Fire ud af 10 syddanskere har en videregående uddannelse, når de er 35 år, og det er den næstlaveste tal blandt landets fem regioner. Kun i Region Sjælland får færre en videregående uddannelse.

I Region Hovedstaden og i Region Midtjylland får 44 procent en videregående uddannelse, og det det højeste tal blandt de fem regioner.

Tallene stammer fra Danmarks Statistik, og tager udgangspunkt i, hvilke regioner de 35-årige har taget deres grundskoleuddannelse i.