Filmbranche mangler hænder: FilmFyn og UCL indgår samarbejde

Flere film bliver produceret på Fyn, og der er brug for kompetente medarbejdere til at jonglere de mange opgaver, der ligger i en filmproduktion. Nu går FilmFyn og UCL sammen om et nyt valgfag, der skal uddanne flere hænder til filmbranchen.

Der skal mere til at lave en film end bare skuespillere og fotografer. Nogle skal også kunne jonglere de mange opgaver bag ved produktionen som at bestille en lastvogn eller købe de helt rigtige rekvisitter.

Derfor går FilmFyn og UCL sammen om at lave et nyt valgfag "Film i oplevelsesøkonomien". 

- For at kunne imødekomme de mange filmprojekter, der tager afsæt gennem FilmFyn, har vi blandt andet valgt at igangsætte samarbejder om nye uddannelsesinitiativer. Det første skridt har vi allerede taget med UCL dette forår. Et godt initiativ som vi gerne ser flere af, siger Klaus Hansen, direktør ved FilmFyn, i en pressemeddelelse. 

Corona udfordringer

På trods af udfordringerne med corona og online-undervisning, har det første hold serviceøkonomstuderende fra UCL gennemført det nye valgfag i foråret. 

- Det lykkedes at få de studerende rundt om de emner, de kan komme berøring med, når de en dag forhåbentlig vælger at blive en del af den spændende filmverden, siger Susanne Herold Pilegaard, uddannelseskoordinator ved UCL.

De studerende får på faget et indblik i filmverdenen og de mere tekniske udfordringer og opgaver, som de færreste af os ser, når vi går i biografen.

Filmbranche i stor vækst

Serviceøkonomer uddannes til at håndtere centrale funktioner inden for blandt andet hotel-og restaurationsbranchen, turisme og eventområdet. Men FilmFyn så en mulighed i, at de færdigheder kunne bruges i filmbranchen også. 

- Filmbranchen er i stor vækst, og vi så hurtigt, at de basiskompetencer, som serviceøkonomerne uddanner sig til, kunne være til stor gavn for denne branche. Specielt hvis de studerende får mulighed for at tilegne sig branchespecifikke egenskaber gennem samarbejder som dette, siger Susanne Herold Pilegaard, uddannelseskoordinator på UCL.

Oversigt

    Oversigt