Fionia Banks direktør fratræder

Fionia Banks direktør Finn B. Sørensen stopper som administrerende direktør af helbredsmæssige årsager.

Bestyrelsen beklager Finn B. Sørensens beslutning og vil nu tage stilling til, hvem der skal overtage posten som direktør.

- Finn B. Sørensen har i mere end 20 år sat sit præg på bankens udvikling og placering i branchen. Bestyrelsen respekterer beslutningen, der er taget af personlige hensyn, men også af hensyn til bankens fortsatte udvikling, skriver formanden for Fionia Banks bestyrelse, Bo Stærmose, i en pressemeddelelse.

- Det er med beklagelse, at jeg har anmodet bestyrelsen om at blive fritaget for jobbet som adm. direktør. Beslutningen er taget af hensyn til mig selv og min familie. Men det er også af hensyn til bankens fremtidige udvikling, idet der er brug for en helhjertet indsats i den situation, den finansielle sektor befinder sig i, siger Finn B. Sørensen.