Forkerte afgørelser: Kommune får ændret flere klagesager

Flere borgere får medhold i Ankestyrelsen, når de klager over en afgørelse fra Odense Kommune. Både på social-, ældre- og børneområdet stiger antallet af klagesager, der bliver omgjort af Ankestyrelsen.

Når en kommune afgør en klage fra en borger, har borgerne mulighed for at klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen. 

Hvis Ankestyrelsen erklærer sig uenig i kommunens afgørelse eller sender sagen tilbage til fornyet behandling i kommunen, er der tale om en omgørelse af kommunens behandling af sagen.

Hvert år bliver antallet af omgørelser opgjort for kommunerne i landet, og for Odenses vedkommende, er der tale om stigninger for antallet af klagesager, som bliver omgjort på socialområdet og for børnehandicap- og voksenhandicapområdet.

Flest omgørelser for voksenhandicapområdet

På socialområdet er andelen af sager, der bliver omgjort, steget fra 31 procent i 2017 til 42 procent i 2018.

Stigningen i omgørelsesprocenten er noget mindre på børnehandicapområdet, hvor 39 procent af sagerne blev omgjort i 2018, mens det var 36 procent året før. 

Udover Odense har også Nordfyn og Middelfart Kommuner høje omgørelsesprocenter på børneområdet, mens Odense ligger under niveau på socialområdet sammenlignet med andre fynske kommuner. 

På voksenhandicapområdet er der næsten tale om en eksplosion i andelen af sager, der bliver omgjort i Odense Kommune. Hele 48 procent af sagerne blev sidste år ændret eller sendt tilbage til kommunen mod bare 11 procent af sagerne året før.

Stigningen kommer dog på baggrund af et stærkt faldende antal klager. I 2017 klagede 117 personer over en afgørelse på voksenhandicapområdet, mens det kun var 44 i 2018.

Udover Odense har også Nordfyn og Middelfart en høj andel af omgørelser på voksenhandicapområdet.