I det fynske folks tjeneste

Forskning i udvikling af sydfynske sportstalenter

Fyns Amt og 12 sydfynske kommuner er gået sammen med konsortiet Sport Study Sydfyn og Syddansk Universitet om at forske i udvikling af sportstalenter. Målet er at styrke talentudviklingen på Sydfyn.

Hvad får talenter til at udvikle sig

Forskningen skal give viden om, hvordan talent spottes og udvikles og videnskabelig indsigt i hvad det er, i miljøet omkring talentet, der skaber den rette indstilling til træning og konkurrence og dermed skaber grobund for fortsat udvikling og motivation for en elitekarriere.

Resultaterne skal løbende bidrage til udvikling af praksis i talentmiljøerne omkring Sport Study Sydfyn.

Projektet er en udløber af en analyse fra 2005, der pegede på, at eliteidræt og talentudvikling har stor betydning for kvaliteten i de regionale sportsmiljøer, og at et højt niveau er til gavn for regionen.

Projektet er treårigt og har et samlet budget på 1,9 millioner kroner. Pengene kommer fra de 12 sydfynske kommuner, Fyns Amt, Odense Kommune og Økonomi- og Erhvervsministeriet.