Forurenet luft over Fyn fra Østlande

Luften over Danmark har i de seneste dage haft et meget stort indhold af partikler fra forurenende kraftværker, industri og trafik i Central- og Østeuropa. De højeste værdier på mere end 160 mikrogram pr. kubikmeter luft blev målt på sydspidsen af Langeland.

-

Luften over Danmark har i de seneste dage haft et meget stort indhold af partikler fra forurenende kraftværker, industri og trafik i Central- og Østeuropa.


De højeste værdier på mere end 160 mikrogram pr. kubikmeter luft blev målt på sydspidsen af Langeland, men også i Nordjylland er der målt over 100 mikrogram pr. kubikmeter luft.


 Partiklerne er især generende for mennesker med luftvejslidelser, f.eks. astma og bronkitis. Den aktuelle forurening består af fine partikler, som menes at være allermest sundhedsskadelige.


Danmarks Miljøundersøgelser holder øje med luftforureningen og offentliggør sine målinger på hjemmesiden www.luft.dmu.dk, hvor man også kan se forudsigelser for de kommende dage.


/ritzau/