Forurening i Svendborg værre end først antaget

Et tidligere jernstøberi på Ragnhildsvej i Svendborg har vist sig at være en endnu større miljøsynder end først antaget. Det betyder at endnu flere ejendomme end amtet tidligere troede ligger på forurenet jord.

-

Et tidligere jernstøberi på Ragnhildsvej i Svendborg har vist sig at være en endnu større miljøsynder end først antaget. Det betyder at endnu flere ejendomme end amtet tidligere troede ligger på forurenet jord.

Forureningssagen startede i efteråret 2000, da Svendborg Kommune skulle bygge en ny børnehave. På det tidspunkt opdagede kommunen, at grunden på Ragnhildsvej 11, var forurenet med slagger, tungmetaller samt olie- og tjærerester.

Forureningen stammede fra Langes Jernstøberi, som var i drift fra 1850 til ca. 1980.

Ejerne og beboerne på de 45 undersøgte grunde blev torsdag aften orienteret om resultatet af undersøgelserne. Beboerne blev desuden informeret om, hvad de selv kan gøre for at mindske den sundhedsmæssige risiko.

For både tungmetaller og tjærerester gælder det, at stofferne kun er farlige ved berøring eller hvis man indtager jord eller spiser afgrøder dyrket i forurenet jord.