I det fynske folks tjeneste

Frederik og Marys sambatur i fare

Udenrigsministeriet stiller nu spørgmålstegn ved, om det er en god ide, at Kronprinsparret deltager i et HCA-arrangement i Rio. Sambaskolen er anklaget for at stå i ledtog med mafiaen.

-


Kronprinsparret skal måske alligevel ikke til Rio og se samba

Udenrigsministeriet stiller nu spørgmålstegn ved, om det er en god ide, at Kronprinsparret deltager i et HCA-arrangement i Rio. Sambaskolen er anklaget for at stå i ledtog med mafiaen.

Det er oplysninger om at ærespræsidenten for sambaskolen Imperatriz Leopoldinense har nær tilknytning til mafiaen i Brasilien, der har fået Udenrigsministeriet til at stille spørgsmålstegn ved Kronprinsparrets rejse til Rio.

Sambaskolen har modtaget 1,1 mio. kr. i støtte fra HCA 2005 Fonden til at opføre et H.C. Andersen inspireret sambaoptog i forbindelse med karnevalet i Rio til næste år.

I pressemeddelelsen skriver Udenrigsministeriet:

\"I lyset af de oplysninger, der er fremkommet om samarbejdet med sambaskolen "Imperatriz Leopoldinense", finder Udenrigsministeriet anledning til at drøfte spørgsmålet om Kronprinsparrets deltagelse i arrangementet nærmere med de berørte parter, inden der træffes endelig beslutning om Kronprinsparrets eventuelle deltagelse. Det giver sig selv, at når der kan rejses berettiget tvivl om karakteren af konkrete arrangementer, vil Udenrigsministeriet ikke kunne anbefale, at medlemmer af det danske Kongehus deltager.\"