I det fynske folks tjeneste

Fronterne trækkes op i rygerretssag

Efter flere års forberedelse er retssagen mod tobaksindustrien nu i gang. Men det blev uden hovedpersonen selv.

Allan Lykke dukker først op i Østre Landsret på fredag, hvor han skal afhøres.

Da den længe ventede retssag om rygeren Allan Lykke
Jensen mod tobaksindustrien tirsdag gik i gang, var det uden hovedpersonen.

Han dukker først op i Østre Landsret på fredag, hvor han skal afhøres. Det er af økonomiske årsager, at han de første par dage har valgt at spare turen fra Fyn til København.

I stedet var det hans advokat, Anker Laden-Andersen, der tog hul på den 11 dage lange retssag, hvor et omfattende materiale skal gennemgås.

- Vi har jo modtaget et større antal akter og materialesamlinger, kom det underspillet fra retsformand Linde Jensen, der skævede hen på den meter mapper, der fylder reolen bag ham.

Laden-Andersen indledte retssagen med at ridse de emner op, som bliver hovedangrebspunkterne i sagen mod Skandinavisk Tobakskompagni.

Hvad er der tilsat Prince-cigaretterne for at øge optaget af nikotin? Er der tilsat stoffer, der øger nikotinens afhængighedsskabende effekt? Og hvad er betydningen af konstruktionsændringer som små ventilationshuller i filteret?

Efterhånden som begreber som fri og bunden nikotin, aldehyder og pH-værdien i lungevæske kom på bordet, stod det klart for de fleste i retssalen, at en cigaret ikke bare er en cigaret.

I løbet af de første timer forsømte Laden-Andersen ingen chance til at male et billede af sin modstander som fodslæbende, når det gælder om at offentliggøre fakta om tilsætningsstofferne i cigaretter.

- Sagsøger er mindst fem gange blevet tilbudt at få en liste til gennemsyn, lød modsvaret fra advokat Mikael Rosenmejer, der sammen med et større hold af jurister befolker hele den ene side af retssalen som repræsentant for Skandinavisk Tobaksindustri.

Allan Lykke Jensen erkender, at han selv bærer ansvaret for de skadevirkninger, der er ved at ryge råtobak. Men han kræver 57.000 kroner i erstatning for det, tobaksproducenten har tilsat cigaretterne.