I det fynske folks tjeneste

To fynboer i Etisk Råd

Efter en periode uden fynboer har Etisk Råd de næste tre år hele to fynboer i det 17 personer store råd.

Anne-Marie Mai fra SDU er et af de nye medlemmer i Etisk Råd.

De to nye fynske medlemmer er Anne-Marie Mai og Ester Larsen.

Anne-Marie Mai bor i Veflinge på Vestfyn. Hun er professor ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier ved SDU.

Ester Larsen fra Kerteminde har blandt andet været sundhedsminister.

Medlemmerne, der er udpeget af henholdsvis Folketinget og relevante ministerier, beskikkes af indenrigs- og sundhedsministeren for tre år ad gangen.

Etisk Råd rådgiver og skaber debat om bioteknologi, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer.

Rådet arbejder også med alle etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet.

etiskraad.dk

Etisk Råd fra 1. januar 2011

Nye medlemmer fra 1. januar 2011

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen
Jørgen Carlsen, forstander
Mickey Gjerris, lektor
Søren Peter Hansen, provst
Ester Larsen, tidl. minister
Anne-Marie Mai, professor, lic.phil. et mag.art.
Edith Mark, ph.d., cand.cur.
Jørgen E. Olesen, forskningsprofessor
Thomas Ploug, lektor

Indstillingen fra økonomi- og erhvervsministeren afventes stadig.