Fynboerne får markant mindre i museumsstøtte end andre landsdele

Hvert år fordeler staten over 400 millioner til danske museer, men fynboerne og nordjyderne er markante tabere, set i forhold til indbyggertal.

På Øhavsmuseet i Faaborg har direktør Peter Thor Andersen kigget grundigt på finansieringen af alle 97 statsanerkendte museer i Danmark, og han undrede sig over, hvorfor pengene er fordelt, som de er.

- Jeg vil påstå, at det er noget nær så uigennemskueligt, som det kan blive, siger han. 

Da han forsøgte sig med at se på den geografiske fordeling, fandt han et interessant mønster. For når man sammenholder museumstilskuddene med indbyggertallene, er de meget skævt fordelt.

Øhavsmuseets direktør, Peter Thor Andersen, har analyseret sig frem til en meget skæv geografisk fordeling af statens museumsstøtte.
Øhavsmuseets direktør, Peter Thor Andersen, har analyseret sig frem til en meget skæv geografisk fordeling af statens museumsstøtte.
Foto: Morten Albek

I alle landsdelene er der cirka 80 statslige kroner at drive museum for pr. indbygger, men det ser anderledes ud på Fyn, hvor der lander 49 kroner pr. indbygger og i Nordjylland med 39 kroner pr. indbygger.

Peter Thor Andersen har selv svært ved at se en logisk forklaring.

- Det må jo være rimeligt, at vi får den samme andel som andre landsdele, for hvis du for eksempel ser på, hvor mange gæster, vi har på de fynske museer, så ligger vi rigtig pænt.

Museumstilskud
Områdetilskud fra statenstatstilskud pr. indb.kommunalt tilskud pr. indb
Storkøbenhavn102,8 mio78 kr39 kr
Øvrige sjælland94,6 mio84 kr97 kr
Lolland-Falster, Bornholm12,2 mio85 kr110 kr
Fyn og øer24,1 mio49 kr166 kr
Syd- og Sønderjylland58,7 mio82 kr137 kr
Midtjylland101 mio79 kr114 kr
Nordjylland22,6 mio39 kr96 kr
Hele Danmark416 mio74 kr99 kr
Dertil kommer 345 mio. kr. til nationale museer

Tallene er fra 2012 og 2014 og opgjort af Kulturministeriet. De viser også, at nogle af kommunerne prøver at kompensere for det lave statstilskud, for netop på Fyn finder man det højeste kommunale museumstilskud på 166 kroner pr. indbygger. I Storkøbenhavn behøver kommunerne kun yde et tilskud på 39 kroner pr. indbygger.

De statslige museer som Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst er slet ikke regnet med i statistikken, da de bliver finansieret særskilt under Kulturministeriet.

Kriterier for statsstøtte

Den ulige fordeling af statens museumsstøtte er grundlagt i amternes tid, det vil sige før kommunalreformen i 2007. Dengang stod amterne for en stor del af museumsstøtten, men de prioriterede det på meget forskellige måder. Efter amternes nedlæggelse blev de amtslige tilskud fastfrosset og overtaget af staten, og siden da er der ikke flyttet mange kroner og ører mellem museerne. Heller ikke nye museer har man kunnet finde statsmidler til de senere år.

Nu mener Odense By- og Kulturrådmand, Jane Jegind (V), at det er tiden at lave helt om på fordelingen.

- Man har lavet en fordelingspolitik over årtier med lappeløsninger, hvor man har puttet lidt oveni her og taget lidt der. Tiden er til, at det bliver ryddet af bordet og man får kigget ind i museumsstøtten for at lave en mere ligelig og mere retfærdig fordeling af de penge, vi allesammen betaler i skat til staten, siger Jane Jegind.

Sammen med sin kollega i Aalborg, Sundheds- og Kulturrådmand Mads Duedahl (V), har hun sendt et forslag til kulturministeren med nye kriterier for fordeling af støtten.

Ifølge de to rådmænd bør statens museumsstøtte fremover gives ud fra følgende kriterier:

Forslag til kriterier for museumsstøtte

Jane Jegind savner konkrete og retfærdige fordelingskriterier.

Jane Jegind (V), By- og Kulturrådmand i Odense, har sammen med sin rådmandskollega i Aalborg skrevet et forslag til nye kriterier for fordeling af statens museumssstøtte.
Jane Jegind (V), By- og Kulturrådmand i Odense, har sammen med sin rådmandskollega i Aalborg skrevet et forslag til nye kriterier for fordeling af statens museumssstøtte.
Foto: Christoffer Laubel

- Nordjylland og Fyn har i årevis forsøgt at kompensere (med øgede kommunale tilskud, red.), netop for at give vores borgere en oplevelse inden for kunst, kultur og museumsvæsenet ved at bruge flere skatteborgerkroner af vores egner. Og når vi kigger på det i sammenhæng, så skriger det en smule til himlen, mener Jane Jegind.

Kulturminister Mette Bock har varslet en proces, der i nær fremtid skal kigge på museumsstøtten.

På Øhavsmuseet håber Peter Thor Andersen, at støtten kan blive fordelt ud fra gennemskuelige kriterier. Men han påpeger også, at flere ministre har forsøgt at reformere området uden held.

- Der har jo ikke været nogen god track record indtil nu, men hun (ministeren, red.) virker meget determineret på at gøre noget ved det, og skiftende kulturordførere fra andre partier har sagt det samme. Så jeg tror og håber på, at man enten får det lavet om, så det bliver mere fair, eller får erkendt, hvor det ikke er fair, og så måske prøver at kompensere for det.

Oversigt

    Oversigt