Fyns Amt i samarbejde om patientjournaler

Fyns Amt har indgået et stort samarbejde med tre andre amter om adgang til elektroniske patientjournaler på tværs af amtsgrænserne. Samarbejdet betyder, at journalerne kan ses via en almindelig web-browser. 

-


Fyns Amt indgår samarbejde om patientjournaler

Fyns Amt har indgået et stort samarbejde med tre andre amter om adgang til elektroniske patientjournaler på tværs af amtsgrænserne.

Der har i de senere år været en stor kritik af, at journalerne ikke kan stilles til rådighed på tværs af amterne, da de er for forskellige til at kunne sammenkøres. Men det problem er nu løst, da det nye samarbejde betyder, at journalerne kan ses via en almindelig web-browser. 

- Vi høster frugten af et tæt samarbejde på tværs af amterne, siger Fyns amtsborgmester Jan Boye. Udover Fyns Amt deltager også Viborg, Vejle og Århus amter i samarbejdet.

Teknikken giver adgang til 150.000 journaler. Internettrafikken foregår via sundhedsdatanettet - så sikkerheden er i orden.

Den første afdeling, der får adgang til journalerne, er hjertekirugisk afdeling på Skejby Sygehus. Amterne præsenterer samarbejdet på et pressemøde den 2. april i Århus.