Fynsk arbejdsløshed stiger mest

Mens arbejdsløsheden i hele Region Syddanmark er stort set uændret, så stiger den på Fyn.

I december 2010 var der 35.232 bruttoledige - dvs. når dem, der er i aktivering tælles med.

Det er en lille stigning på 0,3% i forhold til december 2009.

Men tallene dækker over, at arbejdsløsheden faldt 1,7% i Sydjylland, mens den steg med 2,8% på Fyn.

Antallet af arbejdsløse i forhold til den samlede arbejdsstyrke er på 6,1% i Region Syddanmark.

Den er 7,0% på Fyn og 5,5% i Sydjylland.

Det viser seneste opgørelse fra Beskæftiigelsesregion Syddanmark.

På landsplan er arbejdsløsheden på 6% - en stigning på 0,8%.

Læs meget mere om arbejdsløshed