Fynsk erhvervs-ikon er død

Ib Andresen, der startede Danmarks største stål-underleverandør-koncern, er stille sovet ind efter et aktivt og langt arbejdsliv.

Det er med sorg, vi må meddele, at Ib Andresen er sovet stille ind den 8. januar 2021.

Ib Andresen grundlagde Ib Andresen Industri A/S i 1967, hvor han varetog den daglige ledelse indtil 2014.

Siden fortsatte han som bestyrelsesformand indtil september 2020, hvor han overdrog posten til sin søn Erik Andresen, og fortsatte derefter som medlem af bestyrelsen.

Ib Andresen havde til det sidste sin daglige gang i virksomheden, der vil blive ført videre i hans ånd.

Æret være hans minde.

Sådan meddelte Ib Andresen Industri fredag, at koncernens grundlægger, mangeårige direktør og siden bestyrelsesformand, er død 90 år gammel.

Ib Andresen var uddannet civilingeniør og tog som ung til USA for at lære om industri. Han beklædte ledende stillinger i Cincinnati i USA, og senere i Skotland, før han vendte hjem til Danmark.

I 1967 startede han sin egen virksomhed på en gård i landbyen Marslev, øst for Odense. Dengang havde han fire medarbejdere.

Ib Andresen er stille sovet ind.
Ib Andresen er stille sovet ind.

Han købte en kantpresse, som dengang var den største i Danmark, og det gav hurtigt ordrer.

Senere byggede han sin virksomhed op i Langeskov.

Det udviklede sig til at være den største underleverandørvirksomhed i Danmark.

På et tidspunkt åbnede virksomheden også fabrik i Ungarn, og da havde Ib Andresen Industri op mod 1000 ansatte.

Det var dog en fejlsatsning og blev solgt fra.

Det var først som 84-årig i 2014, at Ib Andresen lod sig pensionere som administrerende direktør, og overlod posten til Bjørn Thorsen, men han fortsatte med at holde tøjlerne i hånden som bestyrelsesformand og hovedaktionær.

Han kom dagligt i virksomheden, indtil november 2020, hvor helbreddet ikke længere kunne holde til det.

Da overlod han posten som bestyrelsesformand til sin søn Erik Andresen.

Ib Andresen var af den gamle skole. Han ruttede ikke med nyanskaffelser til kontoret, og it-færdigheder uddelegerede han gerne til andre.

Men i tanke og handling var han i mange år og langt op i alderen skarp og hestehoveder foran konkurrenterne.

Han turde investere i det mest moderne og effektive produktionsudstyr. Han så tidligt, at robotter var fremtiden og turde satse, selv om det ikke altid gik godt.

Underleverancer til de første el-biler og produktion af landbaserede vindmølletårne kostede masser af penge, der kunne have været brugt mere rentabelt.

Men han var ærekær, aldrig til at slå ud og fandt tilbage til kerneforretningen, der altid blev trimmet, så den var en tand mere effektiv og nye kunder kom ind i folden.

Ib Andresen brændte for sit livsværk, hyldede ordentlighed, men også beskedenhed.

Han blev enkemand i 2001 og boede i mange år i Skt. Klemens syd for Odense.

Han efterlader sig to sønner og tre børnebørn.