Fynsk genbrug halter

Fynboerne skal blive langt bedre til genbrug. Fyn er nemlig langtfra regeringens målsætning for genbrug.

En rundringning TV 2/FYN har foretaget viser, at vi her på øen er langt fra regeringens målsætning om at genbruge 50 procent af alt affald i 2022.

Syv kommuner vurderer at genbruge mellem 28 og 40 procent af affaldet, mens tre endnu ikke kan vurdere mængderne.

Helt konkret handler det om at genbruge papir, pap, flasker og glas - mens rest- og madaffald på sigt også skal adskilles.