Fynske kommuner betaler millionbøde for Fynbus

Det er fynske kommuner, der nu kommer til at betale den millionbøde, som Fynbus modtog i maj. Bøden bliver givet fordi busselskabet har fraveget sit eget mindstekrav i et udbud.

Tilbage i maj faldt afgørelsen i en sag, der handler om, at de tre busselskaber Fynbus, Midttrafik og Sydtrafik skal have afveget deres eget mindstekrav i et udbud. 

Et udbud der stillede krav til kørsel med personer med handicap og ældre. 

Kendelsen er endt med, at de tre selskaber samlet skal betale en bøde på syv millioner kroner. Og det kommer blandt andre fynske kommuner til at betale. 

Fynbus' andel udgør godt 2,4 millioner kroner af bøden og bliver nu betalt af Region Syddanmark og de fynske kommuner, fremgår det af et notat på Faaborg-Midtfyn kommunes hjemmeside.

Region Syddanmark betaler godt en million kroner af bøden, mens kommuner skal hæfte for resten.

Byretten i Svendborg fandt at selskaberne havde fraveget et mindstekrav i udbudsbetingelserne i et fælles udbud om pladskrav til kørestole i en kontrakt om såkaldt kontrakt om garantiudbud. Garantiudbuddet er biler, der har en fast kontrakt om kørsel i en to-årig periode.

Du kan se hvor meget de enkelte kommuner skal betale af bøden her: 

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.


Kendelsen kommer efter at sagen begyndte i 2018 i forbindelse med et udbud om flextrafikkørsel. Dengang bød adskillige vognmænd ind på kørslen for personer med handicap og ældre, der ikke havde mulighed for at benytte offentlig transport.

Men det udbud blev af budgiverne angiveligt fortolket på forskellige måder

Bilerne, der skulle køre kørslerne skulle nemlig have plads til to kørestole og fem passagerer som mindstekrav. Trafikselskaberne ønsker kun at der skulle være plads til almindelige kørestole, men nogle bydere mente, at udbuddet skulle forstås således, at udbuddet skulle gælde store kørestole. 

Det endte Klagenævnet for Udbud med at give medhold i, da formuleringerne i udbuddet kunne forstås sådan. Det samme gjorde Byretten i Svendborg. 

Oversigt

    Oversigt