I det fynske folks tjeneste

Fynske veje bygges om til modulvogntog

Modulvogntog på vej til Odense Havn og Tietgenbyen. Flere fynske veje bliver nu bygget ud.

Kæmpelastbilerne kommer også til Odense Havn.

Vejdirektoratet vil frem til sidst i august arbejde på at justere vejnettet, så modulvogntog i kan køre fra motorvejen tværs over Fyn til Tietgenbyen og Odense Havn i Munkebo.

Kørsel med modulvogntog til de to stedet vil være tilladt fra 1. september 2009.

Ombygninger af flere kryds

Der vil være egentlige ombygninger i krydsene:

Kystvejen / Lindø allé
Munkebovej / Kystvejen
Østre Ringevj / Kertemindevej
Niels Bohrs Allé / Østreringvej begge rundkørsler
Niels Bohrs Allé / C.F.Tietgens Boulevard
I rampekrydset ved forbindelsesanlægget til Svendborgmotorvejen
Frakørsel 48 på Den fynske Motorvej

Forsøg med modulvogntog

Vej-arbejderne er en del af et større forsøgsprojekt med modulvogntog på udvalgte strækninger af det danske vejnet.

Fra september 2009 udvides modulvogntogsforsøget med en række strækninger med tilknytning til havne og transportcentre.

Et modulvogntog er en forlænget sættevogn med en længde op til 25,25 meter, hvor de almindelige sættevogne er 18,75 meter.