Godt nyt til ålefiskere: Kompensation på vej

Danske ålefiskere skal have mulighed for at søge om kompensation for de økonomiske tab, de måtte have haft i forbindelse med det ålestop, som EU har indført for november og december i år samt januar 2019.

For at komme de mest berørte fiskere til hjælp lægger fiskeriminister Eva Kjer Hansen op til kompensation i 2019.

- EU's ålestop kommer til at ramme en mindre gruppe fiskere hårdt. Som ålefisker kan man ikke bare rigge om og fiske efter noget andet, og det gør stoppet ekstra svært for den type fiskere. Derfor vil regeringen afsætte 4,2 millioner kroner til at kompensere for tabt fortjeneste i de pågældende tre måneder. Det vil give ålefiskerne en tiltrængt håndsrækning i en svær tid, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V).

Kompensationsordningen skal hjælpe fiskere, der som minimum har en indtægt fra ål ud af deres samlede fiskeri på 30 procent eller derover. Ålestoppet er udfordrende for fiskerne, da tal fra 2017 viser, at 27,6 procent af de samlede ålelandinger i saltvand netop blev fanget i perioden fra november til januar.

Danmark er et af de lande i EU, der har gjort meget for at reducere fiskeriet efter ål. Danmark har således allerede opfyldt sin forpligtelse om at reducere ålefiskeriet med 50 procent blandt andet ved at reducere antallet og de typer af redskaber, der anvendes til ålefiskeri.

- Ålefiskeriet er et traditionelt, dansk fiskeri af stor kulturhistorisk værdi, som er kystnært, skånsomt og værd at bevare. Derfor vil jeg blive ved med at arbejde for, at der skal være en anden og mere fleksibel løsning, end den lukkeperiode EU har indført, siger Eva Kjer Hansen. 

Erhvervsmæssige marine fangster af voksne ål står ifølge videnskabelige opgørelser kun for 3procent af ålebestandens tilbagegang.

Ordningen forventes at åbne i første del af 2019.

Fakta: