Harme over mistet jobgaranti

Regionsrådet har besluttet, at de ansatte på regionens sygehuse mister deres jobgaranti. Men beslutningen vækker harme hos blandt andre Social- og sundhedsassistenterne.

Jobgarantien, som de ansatte på Region Syddanmarks sygehuse har haft siden 2007, betød, at de ansatte kunne vælge at blive om-placeret til et nyt job.

Et flertal i Regionsrådet stemte for, men fire medlemmer fra SF og Enhedslisten stemte imod ophævelsen af garantien.

Men afviklingen af den garanti vækker harme hos blandt andre Social- og sundhedsassistenterne.

Susanne Bøgeskov er en af de social- og sundhedsassistenter, der har haft glæde af jobgarantien. Hun fik en ny fuldtidsstilling på Nyremedicinsk-afdeling, da hendes stilling i 2013 blev nedlagt på svangre-afdelingen.

- På grund af min alder, er det jo ikke mig, de står og råber efter ude på gaden, siger Susanne Bøgeskov, der social- og sundhedsassistent på Odense Universitetshospital.

- Konsekvensen kan blive at man bliver sat på gaden, altså ud på dagpenge, siger Christina Bank, der er tillidsrepræsentant fra Odense Universitetshospital.

Garantien ophæves pr. 1. maj 2015.