Høj risiko for brande: Politi og brandvæsen giver syv gode råd

Når landmændene høster, er der mange ting, de skal være opmærksomme på, hvis de vil undgå brand.

I løbet af weekenden har der været en lang række mark- og naturbrande flere steder på Fyn, og mandag var den igen gal.

Sent mandag aften var der ifølge vagtchef Hans Jørgen Larsen igen flere mindre brande i den fynske natur, blandt andet fordi der går ild i landmandens mejetærsker i forbindelse med høstningen af markerne. 

Fyns Politi og Beredskab Fyn har som følge af de mange brande udsendt nogle gode råd til, hvordan landmændene kan undgå eller mindske skaderne, hvis der går ild i marken eller mejetærskeren.

Syv gode råd

  • Hvis muligt, hav en harve eller plov spændt for en traktor med ud i marken, så I hurtigt kan inddæmme en opstået brand

  • Hav altid en pulverslukker og branddasker på traktoren og mejetærskeren

  • Hvis muligt, så medbring en tank med vand, for eksempel en marksprøjte med slange og strålerør eller en gyllevogn med bladspreder

  • Tag altid en mobiltelefon med til eventuel alarmering af brandvæsenet. Brug 112-app’en, når du alarmerer, så kan vi nemmere finde frem til jer

  • Hold skærebordet fri af jorden, så slæbeskoene ikke rammer sten, der gnister. Tøm jævnligt stenfang.

  • Rengør jævnligt for støv og agner, i særdeleshed omkring motor og udstødning. Rens køleren jævnligt

  • Undlad tobaksrygning 

Det er det historisk tørre danske sommervejr, der giver ekstra travlhed for Beredskab Fyn og Fyns Politi.

- Med den ekstreme tørke er der ekstra stor fare for markbrande i forbindelse med høst og halmpresning. 

Sådan gik der ild i mejetærsker på Midtfyn.  Mikkel Skov Svendsen