Holst svarer igen: Jeg følger reglerne

Den tidligere regionsrådsformand i Syddanmark Carl Holst er de sidste dage blevet kritiseret for at modtage 833.040 kroner i såkaldt "efterløn" fra regionen. Men nu svarer han igen på kritikken på sin Facebookside.

I de forgangne 15 år har Carl Holst været amtsborgmester og regionsrådsformand, men da han den 18. juni i år blev valgt ind i Folketinget, opsagde han arbejdet med øjeblikkelig virkning. Alligevel modtager han 833.040 kroner fra regionen i en såkaldt "efterløn" - oveni i sin løn som folketingspolitiker. Men det er ifølge Carl Holst selv helt efter reglerne.

- Efterlønnen er en del af den samlede aflønning, som jeg får for mit arbejde i amt og region, og den er blevet udbetalt helt automatisk. Selvom efterlønnen først er blevet udbetalt efter, at mit arbejde for regionen er stoppet, så vedrører den alene mit arbejde i regionen og har altså ikke noget at gøre med den opgave, jeg nu er blevet betroet.

Ifølge Holst er der derfor ikke tale om en reel dobbeltløn.

- Reglerne omkring den såkaldte efterløn er og har været de samme fra før, jeg blev amtsborgmester. Reglerne om aflønning af regionsrådsformænd er fastsat ved bekendtgørelse, og er naturligvis fulgt til punkt og prikke.

Derudover skriver den nuværende forsvarsminister på sin Facebookside, at et bredt flertal i Folketinget har nedsat en vederlagskommission, som skal se på, hvordan borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre fremadrettet skal aflønnes.

- Jeg synes, at diskussionen om mine lønforhold har vist, at det er klogt, at vederlagskommissionen er nedsat. Jeg forholder mig til reglerne, som de er i dag, og lader kommissionen komme med anbefalinger til, hvordan reglerne skal se ud i fremtiden, afslutter han.