Hvert år dør flere af livsfarligt byggestøv - nu går særlig indsats i gang

Byggestøv kan være livsfarligt, og nu sætter Arbejdstilsynet fokus på problematikken på byggepladserne.

Det kan i værste fald koste liv, hvis man arbejder i byggestøv fra morgen til aften. 

Derfor starter Arbejdstilsynet fra denne måned en særlig tilsynsindsats på byggepladser.

- Ofte ser man først resultaterne af udsættelse for støv meget senere. Det er ikke noget, der er akut farligt, sammenlignet med en arbejdsulykke, så derfor så tager man det ikke lige så alvorligt, siger Lene Theiberg der er tilsynschef ved Arbejdstilsynet.

Støv er ofte en fast del af arbejdet på en byggeplads, men at blive udsat for støv kan være livsfarligt. Mange anser ikke udsættelsen for støv som værende en alvorlig ulykkesrisici.

Arbejdstilsynet vil med det særlige fokus minimere støv på byggepladser og oplyse byggevirksomhederne om, hvad de kan gøre for at minimere, at deres ansatte bliver udsat for støv.

Håndværkere kan også blive udsat for farlige stoffer i byggematerialer.

Ved at bore i beton, kan der udvikles støv kaldet kvartsstøv, som er kræftfremkaldende. Det gælder også ved indånding af træstøv og røg fra svejsearbejde.

- Vi oplever faktisk ret alvorlige helbredsproblemer. Hvert år er der mennesker, der dør, hvor dødsfaldene kan relateres til støv på arbejde, siger Lene Teilberg.

- Der er også rigtig mange mennesker, der oplever nedsat livskvalitet, som følge af den påvirkning, de bliver udsat for på deres arbejde.

Begræns støvet ved rengøring

Hos C & W Arkitekter i Svendborg er de opmærksomme på, at det kan være farligt igennem en længere periode at blive udsat for støv på arbejdspladsen.

- Vi tænker allerede på støv i forbindelse med planlægningsfasen, siger Preben Wibe, der er byggeleder og tilsynsførende hos C & W Arkitekter.

- De enkelte håndværkere har ansvaret for at få rengjort og støvsuget efter sig. Der har vi blandt andet fokus på støvsugningen, som er et stort tema under rengøringen.

Ved at gøre rent og begrænse støvet, bliver medarbejdere beskyttet mod farlige lungesygdomme og nedsat lungekapacitet.

Arbejdstilsynet giver herunder nogle råd til at forebygge støv på byggepladser:

Ifølge Lene Theiberg ligger ansvaret hos den enkelte arbejdsgiver for at sikre, at ansatte ikke bliver udsat for støv.

- Bygherren har også et ansvar, tilføjer hun.

Der er flere udfordringer i at begrænse udsættelsen for støv hos medarbejdere.

- På renoveringsopgaver er der rigtig mange opgaver, som håndværkerne skal udføre, der støver rigtig meget. Det kan medføre ophobet støv særligt på fællesarealer, siger Christopher Rathgen, der er tilsynsførende fra Arbejdstilsynet.

- Den største udfordring er nok, at virksomhederne ofte gør, som de plejer at gøre. De får måske ikke opdateret sig på, om der kommer nye arbejdsprocesser eller nyt værktøj, der eksempelvis kan mindske støv.

Det er blandt andet arbejdsprocesser, der minimerer støv, som Arbejdstilsynet forsøger at vejlede i og kigge på i den kommende periode.

- Vi udfører helhedsorienterede tilsyn, hvor vi går hele byggepladsen igennem og prøver at tale med alle de virksomheder, der arbejder på byggepladsen, siger Christopher Rathgen.

- Vi reagerer på det mest åbenlyse, ulykkesrisici kigger vi altid på, og nu kigger vi særligt på ergonomi og på støv.

Oversigt

    Oversigt