Indvandrermodstander stiller op for Borgerlisten

Hans eget parti vragede ham som kandidat på grund af hans indædte modstand mod en moske i Odense. Men nu stiller den tidligere formand for Kristeligt Folkeparti i Odense i stedet op for Borgerlisten til efterårets kommunalvalg.

-

Den tidligere formand for Kristeligt Folkeparti i Odense stiller nu op for Borgerlisten til efterårets kommunalvalg. Hans eget parti vragede ham som kandidat, på grund af hans modstand mod en moske i Odense.


Nej til Moske


Niels Erik Søndergaard var indtil april formand for Kristligt Folkeparti i Odense og en sikker spidskandidat til efterårets byrådsvalg i Odense. Men han blev vraget som både kandidat og formand på grund af sine fjendtlige holdninger til muslimernes ønske om at etablere en moske i Odense.


Men nu har den Niels Erik Søndergaard fundet en ny politisk platform. Borgerlisten har accepteret postbudet som medlem, og med stor sandsynlighed får han dermed plads på stemmesedlen til efteråret.


Borgerinitiativ mod Moske


Niels Erik Søndergaard har flere gange markeret sig med markante holdninger i indvandrerdebatten. Blandt andet har han været arv modstander af en muslimsk gravplads og en moske for muslimer. Sammen med Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti, har han startet borgerinitiativet med en stormoske i Odense.


Og det var hans holdninger til dette spørgsmål, der kostede ham tillidsposterne i Kristeligt Folkeparti. Partiets amtsbestyrelse fandt Søndergaards holdninger uforenelige med partiets tolerante menneskesyn.


Men nu får Niels Erik Søndergaard en ny chance hos Borgerlisten, og listens talsmand Alfred  Hansen hilser den nye kandidat velkommen.


Plads til alle


\"Niels Erik Søndergaard deltager på lige fod med os andre. Han har specielle synspunkter i forhold til muslimerne, og det er der plads til hos borgerlisten. Jeg har oplevet ham som en konstruktiv kraft, og vi hilser ham velkommen på listen,\" siger Alfred Andersen.


Kristeligt Folkeparti fandt også Søndergaards parløb med en kandidat fra Dansk Folkeparti uheldig. Men heller ikke det, mener  Alfred Hansen er et problem for Borgerlisten.


\"Indvandrerdebatten er et landspolitisk emne, som ikke kommer vores politik ved. Hvis det bliver aktuelt med en Moske i Odense, så vil vi tage stilling til den tid,\" siger Alfred Hansen.