I det fynske folks tjeneste

Interesse for vådområder

Mange lodsejere på Fyn er interesseret i at etablere mindre vådområder på deres jorde.

Der bliver etableret mange små vådområder som dette

Da fristen for at søge tilskud i 2010 udløb d. 31. januar have Skov- og Naturstyrelsen modtaget 29 ansøgninger på Fyn.

Siden det blev muligt at få tilskud i 2003 har 143 fynske ansøgninger fået tilskud frem til 2009.

På landsplan er der etableret ca. 1200 små vådområder svarende til et samlet areal på ca. 300 hektar.

Tilskuddet fra Skov- og Naturstyrelsen er på 9000 kr. pr. projekt. 

Om muligheden for tilskud til vådområde