I det fynske folks tjeneste

Køer skal redde sjældne blomster

Enge ved Odense Fjord og Odense Å skal afgræsses af køer. Ellers risikerer sjældne blomsterarter og vadefugle at forsvinde fra områderne.

Der skal køer ud på græsarealerne, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Nyhedsavisen skriver lørdag, at Danmarks Naturfredningsforening nu slår alarm. Engarealerne vil nemlig vokse til med krat, buske og træer, hvis ikke flere køer græsser på arealerne, som de kan æde af og gå på.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at kommunen bør tage kontakt til lokale lodsejere og bede dem rette op på forholdet.

Det er blandt andet orkideer, der truet af krattet, buskene og træerne - og også viben og dobbeltbekkasinen bliver sjældnere og sjældnere.